Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อ: การประชุมประชาคมหมู่บ้าน  โพสต์เมื่อ: 10 มีนาคม 2565   เวลา: 11:21 น.
 
 
 
ผู้โพสต์: นางสาวปัญญารัตน์ ศิรินัย      ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รูปภาพทั้งหมด: 4 รูป   ยอดเข้าชม: 22 ครั้ง
 
 
     
 
jQuery MenuTop & PrettyPhoto