Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ทำรายการ
เวลา
จำนวนการโหลด
ลิงค์โหลดไฟล์
1
รายงานการะประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 อบต.ภูผาหมอก
27-07-2021
13:49
0
2
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
06-07-2021
13:50
0
3
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
06-07-2021
13:08
0
4
สถิติการให้บริการประชาชนระยะ 6 เดือนแรก ปี 2564
27-04-2021
15:54
0
5
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
27-04-2021
11:57
0
6
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
20-04-2021
14:12
0
7
แบบฟอร์มคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
20-04-2021
11:59
0
8
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์
20-04-2021
11:54
0